Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet pro rok 2014, 2015, 2016, 2017

Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2018

rozpočet 2018 1

rozpočet 2018 2

Schválený rozpočet obce Praskolesy na rok 2014

Příjmy:

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti1 - 600 000,-

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činnosti - 65 000,-

1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů - 180 000,-

1121 Daň z příjmů právnických osob - 1 700 000,-

1211 Daň z přidané hodnoty - 3 650 000,-

1340 Poplatek za likvidaci  kom. odpadu - 480000,- 

1341 Poplatek za psa - 16 000,-   

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství - 6 000,-

1351 Odvod loterií a podobných kromě výh. přístrojů - 38 000,-

1361 Správní poplatky - 15 000,-

1511 Daň z nemovitosti - 340 000,-

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR správa - 157 900,-

2460 Splátka půjčky - 1 000,-

2411 Nájem pošta - 18 000,-

3349 Příjmy za Zpravodaj - 20 000,-

3613  Nájem obec, kadeřnictví, pedikura - 25 000,-

3392 Pronájem Jitřenka - 90 000,-

3399 Vstupenky divadlo, pohledy - 50 000,-

3612 Nájem byt kluziště - 60 000,-

3632  Poplatek pohřebiště - 10 000,-

3639 Pronájem pozemků - 131 500,-

3639 Pronájem statek - 150 000,-

3722 Příjem z prodeje popelnic - 10 000,-

3725 Prevence vzniku odpadů, Ekokom - 150 000,-

3745 Veřejná zeleň - 1 000,-

4359 Pečovatelská služba - obědy - 200 000,-

6171 Příjem za služby na obci - 15 000,-

6171 Prodej nemovitosti - 600 000,-

6310 Příjmy z dividend - 54 000,-

4119 Doplatek dotace Comenius Regio - 199 100,-

6310 Úroky - 10 000,

Příjmy celkem - 10 042 500,

Výdaje:

1070 Koupaliště - 25 000,-

2212 Silnice - 3 200 000,-

2213 Mateřská škola příspěvek - 420 000,-

3111 Zateplení MŠ, dětské hřiště - 4 300 000,-

3113 Základní škola - 350 000,-

3114 Knihovna - 10 000,-

3115 Zámeček - 450 000,-

3116 Památky - 130 000,-

3117 Poplatky rozhlas, kmitočty - 6 200,-

3392 Jitřenka - 100 000,-

3119 Sbor pro občanské záležitosti - 140 000,-

3120 Sportovní zařízení - víceúčelové hřiště, koupaliště - 90 000,-

3121 Tělovýchovná jednota - 130 000,-

3122 Využití volného času a mládeže - Bobříci - 10 000,-

3123 Ostatní zájmová činnost - Myslivci - 10 000,-

3612 Byt kluziště služby - 5 000,-

3613 Veřejné osvětlení - 50 000,-

3632 Pohřebnictví - 50 000,-

3639 Statek - 95 000,-

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - 50 000,-

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - 600 000,-

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - 110 000,-

3724 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - 550 000,-

3725 Služby v oblasti sociální péče - 200 000,-

3726 Požární ochrana - 500 000,-

3727 Zastupitelstva obcí - 830 000,-

6171 Činnost místní správy - 1 115 000,-

6310 Poplatky banka - 6 000,-

6320 Pojištění - 50 000,-

6409 Ostatní činnosti - dopravní obslužnost - 112 000,-

Výdaje celkem - 13 794 200,-

Rozpočet obce Praskolesy na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a pravidlech hospodaření dne 26. 3. 2014. 

Rozpočet byl schválen v paragrafovém členění rozpočtové skladby jako schodkový. Schodek bude vyrovnán rezervou z minulých let.

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet 2015

Rozpočet 2015

Rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet 2016 1

Rozpočet 2016 2

Rozpočet obce na rok 2017

Rozpočet 2017 1

Rozpočet 2017 2