Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie

Historie obce Praskolesy

Obec Praskolesy byla poprvé připomínána v roce 1216. Již dříve však zde prý stával na místě zdejšího kostela kostel sv. Prokopa, založený dle pověsti knížetem Oldřichem. V roce 1320 daroval Jan Lucemburský Praskolesy panu Zbyňku Zajíci ze Žebráku. Roku 1336 zase pan Zbyněk daroval Janu Lucemburskému hrad Žebrák i část Praskoles. Roku 1348 koupil Jan Jindřich vévoda Korutanský, bratr Karla IV. s tímto společně hrad Žebrák a daroval Žebráku ves Praskolesy, což 28. 11. 1349 Karel IV. potvrdil a ves Praskolesy od všech královských daní a dávek osvobodil. Dne 27. 3. 1357 založil Karel IV. děkanství Karlštejnské při kapli sv. Mikuláše na tomto hradě. Této kapitule Karlštejnské daroval Karel IV. ves Praskolesy, kterou k tomuto účelu ode všech daní a dávek na věčné časy osvobodil a tento stav trval do roku 1919. Roku 1620 byl položen základní kámen k farnímu kostelu sv. Mikuláše. Stavba však byla třicetiletou překažena a kostel byl dokončen až v roce 1710. Krajina byla detailně zmapována vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni v letech 1869 - 1884.

Školství v Praskolesích má velice starou tradici. Již podle toho, že v roce 1384 byl při kapli sv. Prokopa v Praskolesích ustanoven vlastní duchovní, mohla také škola vzít počátek v oné době. Zápisy v nejstarší matrice zdejšího farního archivu (původní shořel za vpádu Švédů, nepochybně v roce 1639) dokazují, že škola v Praskolesích fungovala určitě v roce 1664, od této doby je zajištěna také posloupnost učitelů při zdejší škole a prvním známým učitelem této školy byl v roce 1664 Jiří Koza Millivský.

V roce 1978 byla otevřena nová mateřská škola pro 60 dětí, v roce 1979 Kulturní a společenské středisko Jitřenka a v letech 1984 až 1992 byl kompletně postaven vodovod ve čtyřech na sebe navazujících stavbách, včetně domovních přípojek do 96% objektů v obci.

V obci se narodili hudební skladatelé Josef Nešvera a Bohumil Lepič a také spisovatel Jiří Weil.

Historie