Drobečková navigace

Úvodní stránka > Hasiči > Novodobější historie

Z novodobější historie až po dnešek...

V roce 1954 byla sboru přidělena nová stříkačka PPS-8, která pomohla našemu sboru likvidovat řadu požárů. V roce 1957 se požární sbor zúčastnil požáru v Pod brdech a v roce 1958 zasahoval v Chlustině a u Frýdlů v Praskolesích. V rámci kulturních akcí byl v tomto roce uskutečněn zájezd do západních Čech na zámek Kynžvart a druhý zájezd na chodskou pouť ke sv. Vavřinečku u Domažlic. V roce 1959 se členové sboru dne 2. dubna řádné zapotili, neboť pomáhali likvidovat požár u Carvánů v Kotopekách a ještě při požáru hostince v Lochovicích 13. září se zúčastnili při likvidaci požáru v Knížkovicích a v učilišti PO v Bílých Poličanech bylo proškoleno 6 Členů sboru. V roce 1965 zasahoval náš sbor 22.8. při požáru lánu pšenice u trati pod Sedlcem a na lesním požáru v Chlustině.
25. února 1968 byl proveden zásah při požáru obytné místností Bohumila Švagra, ke kterému došlo následkem svařování ÚT a 30. června požáru pole s ječmenem v katastru obce Sedlec. Další požár byl u pana Mastného a vznikl od elektrické dečky. V tomto roce jsme se probojovali do krajské soutěže v požárním sportu v Hořovicích. V roce 1970 bylo pro požární sbor přiděleno od požárního útvaru Beroun speciální požární vozidlo AS-16 na podvozku Praga RN. V roce 1972 se naše požární družstvo umístilo v soutěži v rámci okresu jako první zajistilo si postup do krajského kola v Benešově a obdrželi jsme vyznamenání „Za příkladnou práci". 16. března 1973 vznikl požár příčky v naší požární zbrojnici a jeho likvidace se zúčastnilo 12 členů sboru. Hned v témže roce byla vystavěna nová příčka. Další požár, který v obci vznikl byl poznamenán uhořelou osobou. Bylo to v roce 1977 ve mlýně u Mužíků a o život přišla slečna Mužíkova. V roce 1981 bylo pro požární sbor přiděleno nové speciální vozidlo DVS-12A v hodnotě 173 000 Kčs.
2.10.1983 požární sbor zasahoval při požáru kůlny u pana Josefa Škváry a o tři roky později, 16.7.1987 došlo opět v naší obci k požáru stodůlky u paní Nedvědové. Při tomto požáru došlo ke zranění našeho člena Františka Škváry, který byl převezen do nemocnice v Příbrami. V jubilejním roce 85 založení našeho sboru v roce 1990, dne 19.3. došlo k požáru u pana Šilhána Ludvíka na Valše, kde náš sbor provedl hasební zásah a záchranu 2 osob a to majitele a slečny Horákové, která při převozu do nemocnice zemřela. Zde patří uznání naší organizaci za provedení záchrany osob bratrům Černým.

Staročeské máje- v pozadí původní hasičská zbrojnice.    Hasičská zbrojnice postavená v letech 1954-1955.


 

 

 

 

 

Vyjmenovat v tomto malém přehledu všechnu činnost sboru dobrovolných hasičů v Praskolesích by byl zajisté úkol velmi těžký, ale pokusili jsme se alespoň z naší kroniky vytáhnout počet hasebních zásahů našeho sboru. Od roku 1906, kdy se hasičský sbor Praskolesy aktivně zúčastnil likvidace požárů v Lochovicích a na Velké Vísce, do roku 1955, kdy byla postavena nová hasičská zbrojnice zasahoval sbor u požárů celkem 35 x a byly to požáry nejen rodinných domků, ale i hospodářských budov a obilí kolem trati.
Na začátku roku 1953 došlo k přejmenování organizace na Československý svaz požární ochrany a náplň se rozdělila na práci preventivní a represivní. Měli jsme v našem sboru štěstí, že naším obětavým členem byl i František Štruksa, který byl duší i motorem zájezdové činnosti naší organizace za poznáním krás naší vlasti. Našich zájezdů se zúčastňovala i řada nečlenů sboru a upevňoval se tím význam sboru v podvědomí našich spoluobčanů.

Souhrn zásahů našeho sboru od založení do roku 1955
1906 -    likvidace požárů v Lochovicích a Velké Vísce
1907 -    likvidace požáru v Kotopekách
1908 -    zásah při požáru v místním dvoře čp. 1 u pana Tomsy
1930 -    likvidace požáru „Na Valše" a u Kopáčků
1933 -    zásah u požáru stohu slámy v Otmíčích
1936 -    zásahy u 1 požáru v Hořovicích a 2 požárů v Praskolesích
1937 -    likvidace požáru u pana Čaje v květnu a paní Zikové (listopad)
1945 -    hašení požáru kolony aut zničených letadly v obci Žebrák
1948 -    likvidace požárů 6. ledna u paní Soukupové, 24. března u Lepiče Františka, 24. července při požáru železničního osobního vagonu na místní zastávce, stohu slámy u pana Jaňoura, v Dolních Hbitech, u pana Škváry v Sedleci, dále pak na pile a vápence ve Zdicích.
1953 -    čerpání vody z náhonu od mlýna pro dobytek (dlouhé sucho), noční protipožární hlídky a 11 zásahů při likvidaci požárů obilí kolem trati

Z výcviku hasičské mládeže.

 

 

 


 


 

V roce 1990 měl sbor 38 členů, byl přejmenován na Sbor dobrovolných hasičů a místo názvu požárník je opět hasič. V tomto roce byl opět proveden nácvik na soutěž a námětové cvičení v rámci Místního výboru. Byl proveden sběr železného šrotu, jako každoročně a zajištěna zábava posvícení a Pěkná. Do obecních voleb byl sbor navržen pan Šrédl Jan. V roce 1991 byly provedeny pravidelné preventivní prohlídky, uskutečněny volby do místního výboru, zúčastnili jsme se soutěže hasičských družstev a zajištěna „Pouťová zábava". Byly zakoupeny dvě akci Hasičské pojišťovny a tím máme opět pojištěn sbor při činnosti. Opět byl proveden sběr železného šrotu. V tomto roce se sbor zúčastnil 3 požárů:
26.7. zahoření briket u paní Bruthansové, kde bylo použito za účasti hasičů
z Hořovic odsávací zařízení ze sklepa a vynošení briket na dvůr za účasti
šestnácti našich hasičů. Paní Bruthansová věnovala sboru 1500 Kč a
děkovný dopis.
31.7. zahoření briket u paní Křišťálové, která zaslala sboru děkovný dopis.
Zde byly brikety uskladněny v kolně na dvoře, a na jejich hoření upozornila
starostu obce paní Dana Zavadilová.
22.9. sbor zasahoval u požáru suché trávy nad tratí, kde hrozilo úplné
spálení křovinaté lokality a několika desítek sněhových zábran. Po zásahu
sboru bylo zajištěno přelití požářiště fekálem ZD.
V tomto roce se v soutěži v požárním sportu umístilo naše družstvo na druhém místě v okrsku. Za starostu sboru byl zvolen pan Jiří Lávička. Pan Gruber, který tuto funkci vykonával 28 let, nekandidoval. V roce 1993 byl opět proveden sběr železného šrotu, a bylo sebráno 4 320 kg, byl zaslán děkovný dopis firmě ELS za finanční příspěvek a zapůjčení vozidla na odvoz sběru. Sponzory sboru v tomto roce byli pan Klán Jiří, Masna a firma ELS. V roce 1994 byl kromě pravidelných akcí, jako sběru železného šrotu (5 340 kg), námětového cvičení a provedení soutěže ve znamení realizace přístavby hasičské zbrojnice od základů až po střechu, provedení jímky a přípojky vodovodu. V roce 1995 byl kompletně provedena fasáda, zajištěno oslabení a oprava krytiny, zateplení celé budovy a oprava a vyčištění požární nádrže u hasičovy. V   roce 1995, kdy náš sbor slavil své devadesátiny, jsme měli možnost zamyšlení se nad tím, že kola dějin se nezastaví ani u nás. Náš sbor přetrval různé státní i společenské systémy a dvě světové války. Vykonal za dobu svého působení mnoho prospěšné práce ve prospěch obce a občanů nejen na úseku hasičském, ale i v kultuře a výchově generací. Dík za to všem těm, kteří náš sbor založili v roce 1905, těm kteří v jej dovedli do dnešních dnů a přání, aby bylo hodně těch, kteří budou v jeho práci v budoucnu pokračovat. Na nás, občanech obce Praskolesy v největší míře záleží, jaká bude naše obec v příštích časech a jaké dějiny budou o nás vést naši potomci!

Někteří členové sboru ve slavnostní uniformě - rok 1959.                Sbor při pohřbu Stanislava Švejdy.

 

 

 

 


PRÁCE POD HŘBITOVEM

V pondělí 2. září 2019 začnou práce na akci s názvem Ochrana před přítokem extravilánových vod  - umístění dvou nádrží ve funkci suchým poldrů. Na akci máme přislíbenu dotaci z Ministerstva zemědělství v rámci programu Podpora před povodněmi. Práce by měly trvat přibližně 3 měsíce. Z důvodu pohybu nákladních aut žádáme o zvýšenou opatrnost na místní komunikaci Ke hřbitovu a respektování dopravního omezení. Doporučujeme občanům, kteří žijí v lokalitě Na skále, i občanům, kteří chtějí navštívit veřejné pohřebiště, využívání komunikace okolo kostela, která nebude nákladními auty používána. Děkujeme za pochopení.

 

 

 ZÁJEZD DO DIVADLA

Dne 17. 10. 2019 pojedeme do divadla Studio DVA na představení Vysavač, jehož autorem je Patrik Hartl. Cena vstupenky je 499 Kč. Odjezd v 17 hodin od školy. Autobus hradí obecní úřad.

Přihlášky na obecním úřadu nebo na poště.

 

 

ORDINACE MUDr. ŠMÍDA JITŘENCE

   10. října, 14. listopadu a 12. prosince 2019 od 12 do 13 hodin.

    

 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

V září otevřeno jako obvykle, tj. každé úterý od 16 do 18 hodin, jen v úterý 24. 9. bude zavřeno.

                        

 

  

 

starostka obce
paní Zdeňka Drábková s houslistou Pavlem Šporclem, kostel sv. Mikuláše, říjen 2008praskolesy_dulezite.jpg

 

18. 9. Kryštof

Zítra: Zita

 

Kontejnery na zahradní odpad

jsou umístěny ve statku čp. 1. Provozní doba: středa a sobota od 8 do 18 hodin..

Odpady za rok 2019

Poplatek za jednu osobu je  700 Kč, za jednoho psa 100 Kč, za každého dalšího psa také 100 Kč.

Splatnost poplatku je do konce června - hotově na obecním úřadu nebo zašlete na účet obce 3623131/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti a vaše jméno a příjmení. Děkujeme

 

 

 

 

 

socha sv. Prokopa, patrona obce Praskolesy

bocni2 kopie.jpg

Návštěvnost stránek

228917
praskolesy_footer.png