Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Rozpočet pro rok 2014, 2015, 2016, 2017

rozpočet 2018 1.jpg

rozpočet 2018 2.jpg

  

Schválený rozpočet obce Praskolesy na rok 2014

Příjmy

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                                                 1 600 000,-   

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činnosti                                                65 000,-

1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů                                                      180 000,-    

1121 Daň z příjmů právnických osob                                                                            1 700 000,-

1211 Daň z přidané hodnoty                                                                                         3 650 000,-

1340 Poplatek za likvidaci  kom. odpadu                                                                          480000,- 

1341 Poplatek za psa                                                                                                        16 000,-   

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství                                                                6 000,-

1351 Odvod loterií a podobných kromě výh. přístrojů                                                       38 000,-

1361 Správní poplatky                                                                                                       15 000,-

1511 Daň z nemovitosti                                                                                                   340 000,-

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR správa                                                           157 900,-

2460 Splátka půjčky                                                                                                            1 000,-

2411 Nájem pošta                                                                                                             18 000,-

3349 Příjmy za Zpravodaj                                                                                                 20 000,-

3613  Nájem obec, kadeřnictví, pedikura                                                                          25 000,-

3392 Pronájem Jitřenka                                                                                                     90 000,-

3399 Vstupenky divadlo, pohledy                                                                                      50 000,-

3612 Nájem byt kluziště                                                                                                    60 000,-

3632  Poplatek pohřebiště                                                                                                10 000,-

3639 Pronájem pozemků                                                                                                 131 500,-

3639 Pronájem statek                                                                                                      150 000,-

3722 Příjem z prodeje popelnic                                                                                         10 000,-

3725 Prevence vzniku odpadů, Ekokom                                                                         150 000,-

3745 Veřejná zeleň                                                                                                              1 000,-

4359 Pečovatelská služba - obědy                                                                                  200 000,-

6171 Příjem za služby na obci                                                                                           15 000,-

6171 Prodej nemovitosti                                                                                                  600 000,-

6310 Příjmy z dividend                                                                                                      54 000,-

4119 Doplatek dotace Comenius Regio                                                                          199 100,-

6310 Úroky                                                                                                                        10 000,-

 

Příjmy celkem                                                                                                           10 042 500,-

 

Výdaje:

1070 Koupaliště                                                                                                                 25 000,-

2212 Silnice                                                                                                                  3 200 000,-

2213 Mateřská škola příspěvek                                                                                       420 000,-

3111 Zateplení MŠ, dětské hřiště                                                                                 4 300 000,-

3113 Základní škola                                                                                                         350 000,-

3114 Knihovna                                                                                                                   10 000,-

3115 Zámeček                                                                                                                 450 000,-

3116 Památky                                                                                                                  130 000,-

3117 Poplatky rozhlas, kmitočty                                                                                          6 200,-

3392 Jitřenka                                                                                                                   100 000,-

3119 Sbor pro občanské záležitosti                                                                                 140 000,-

3120 Sportovní zařízení - víceúčelové hřiště, koupaliště                                                   90 000,-

3121 Tělovýchovná jednota                                                                                             130 000,-

3122 Využití volného času a mládeže - Bobříci                                                                 10 000,-

3123 Ostatní zájmová činnost - Myslivci                                                                            10 000,-

3612 Byt kluziště služby                                                                                                       5 000,-

3613 Veřejné osvětlení                                                                                                      50 000,-

3632 Pohřebnictví                                                                                                              50 000,-

3639 Statek                                                                                                                        95 000,-

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                                                          50 000,-

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                           600 000,-

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů                                                                                110 000,-

3724 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                                                                     550 000,-

3725 Služby v oblasti sociální péče                                                                                 200 000,-

3726 Požární ochrana                                                                                                      500 000,-

3727 Zastupitelstva obcí                                                                                                  830 000,-

6171 Činnost místní správy                                                                                           1 115 000,-

6310 Poplatky banka                                                                                                            6 000,-

6320 Pojištění                                                                                                                     50 000,-

6409 Ostatní činnosti - dopravní obslužnost                                                                    112 000,-

Výdaje celkem                                                                                                           13 794 200,-

 

Rozpočet obce Praskolesy na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce na základě zákona      č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a pravidlech hospodaření dne 26. 3. 2014. 

Rozpočet byl schválen v paragrafovém členění rozpočtové skladby jako schodkový. Schodek bude vyrovnán rezervou z minulých let.

 Rozpočet_2016_1.jpg

 Rozpočet_2016_2.jpg

 

Rozpočet_2017_1.jpg

Rozpočet_2017_2.jpg

PRÁCE POD HŘBITOVEM

V pondělí 2. září 2019 začnou práce na akci s názvem Ochrana před přítokem extravilánových vod  - umístění dvou nádrží ve funkci suchým poldrů. Na akci máme přislíbenu dotaci z Ministerstva zemědělství v rámci programu Podpora před povodněmi. Práce by měly trvat přibližně 3 měsíce. Z důvodu pohybu nákladních aut žádáme o zvýšenou opatrnost na místní komunikaci Ke hřbitovu a respektování dopravního omezení. Doporučujeme občanům, kteří žijí v lokalitě Na skále, i občanům, kteří chtějí navštívit veřejné pohřebiště, využívání komunikace okolo kostela, která nebude nákladními auty používána. Děkujeme za pochopení.

 

 

 ZÁJEZD DO DIVADLA

Dne 17. 10. 2019 pojedeme do divadla Studio DVA na představení Vysavač, jehož autorem je Patrik Hartl. Cena vstupenky je 499 Kč. Odjezd v 17 hodin od školy. Autobus hradí obecní úřad.

Přihlášky na obecním úřadu nebo na poště.

 

 

ORDINACE MUDr. ŠMÍDA JITŘENCE

   10. října, 14. listopadu a 12. prosince 2019 od 12 do 13 hodin.

    

 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

V září otevřeno jako obvykle, tj. každé úterý od 16 do 18 hodin, jen v úterý 24. 9. bude zavřeno.

                        

 

  

 

starostka obce
paní Zdeňka Drábková s houslistou Pavlem Šporclem, kostel sv. Mikuláše, říjen 2008praskolesy_dulezite.jpg

 

16. 9. Ludmila

Zítra: Naděžda

 

Kontejnery na zahradní odpad

jsou umístěny ve statku čp. 1. Provozní doba: středa a sobota od 8 do 18 hodin..

Odpady za rok 2019

Poplatek za jednu osobu je  700 Kč, za jednoho psa 100 Kč, za každého dalšího psa také 100 Kč.

Splatnost poplatku je do konce června - hotově na obecním úřadu nebo zašlete na účet obce 3623131/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti a vaše jméno a příjmení. Děkujeme

 

 

 

 

 

socha sv. Prokopa, patrona obce Praskolesy

bocni2 kopie.jpg

Návštěvnost stránek

228847
praskolesy_footer.png