Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Rozpočet pro rok 2014, 2015, 2016, 2017

rozpočet 2018 1.jpg

rozpočet 2018 2.jpg

  

Schválený rozpočet obce Praskolesy na rok 2014

Příjmy

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                                                 1 600 000,-   

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činnosti                                                65 000,-

1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů                                                      180 000,-    

1121 Daň z příjmů právnických osob                                                                            1 700 000,-

1211 Daň z přidané hodnoty                                                                                         3 650 000,-

1340 Poplatek za likvidaci  kom. odpadu                                                                          480000,- 

1341 Poplatek za psa                                                                                                        16 000,-   

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství                                                                6 000,-

1351 Odvod loterií a podobných kromě výh. přístrojů                                                       38 000,-

1361 Správní poplatky                                                                                                       15 000,-

1511 Daň z nemovitosti                                                                                                   340 000,-

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR správa                                                           157 900,-

2460 Splátka půjčky                                                                                                            1 000,-

2411 Nájem pošta                                                                                                             18 000,-

3349 Příjmy za Zpravodaj                                                                                                 20 000,-

3613  Nájem obec, kadeřnictví, pedikura                                                                          25 000,-

3392 Pronájem Jitřenka                                                                                                     90 000,-

3399 Vstupenky divadlo, pohledy                                                                                      50 000,-

3612 Nájem byt kluziště                                                                                                    60 000,-

3632  Poplatek pohřebiště                                                                                                10 000,-

3639 Pronájem pozemků                                                                                                 131 500,-

3639 Pronájem statek                                                                                                      150 000,-

3722 Příjem z prodeje popelnic                                                                                         10 000,-

3725 Prevence vzniku odpadů, Ekokom                                                                         150 000,-

3745 Veřejná zeleň                                                                                                              1 000,-

4359 Pečovatelská služba - obědy                                                                                  200 000,-

6171 Příjem za služby na obci                                                                                           15 000,-

6171 Prodej nemovitosti                                                                                                  600 000,-

6310 Příjmy z dividend                                                                                                      54 000,-

4119 Doplatek dotace Comenius Regio                                                                          199 100,-

6310 Úroky                                                                                                                        10 000,-

 

Příjmy celkem                                                                                                           10 042 500,-

 

Výdaje:

1070 Koupaliště                                                                                                                 25 000,-

2212 Silnice                                                                                                                  3 200 000,-

2213 Mateřská škola příspěvek                                                                                       420 000,-

3111 Zateplení MŠ, dětské hřiště                                                                                 4 300 000,-

3113 Základní škola                                                                                                         350 000,-

3114 Knihovna                                                                                                                   10 000,-

3115 Zámeček                                                                                                                 450 000,-

3116 Památky                                                                                                                  130 000,-

3117 Poplatky rozhlas, kmitočty                                                                                          6 200,-

3392 Jitřenka                                                                                                                   100 000,-

3119 Sbor pro občanské záležitosti                                                                                 140 000,-

3120 Sportovní zařízení - víceúčelové hřiště, koupaliště                                                   90 000,-

3121 Tělovýchovná jednota                                                                                             130 000,-

3122 Využití volného času a mládeže - Bobříci                                                                 10 000,-

3123 Ostatní zájmová činnost - Myslivci                                                                            10 000,-

3612 Byt kluziště služby                                                                                                       5 000,-

3613 Veřejné osvětlení                                                                                                      50 000,-

3632 Pohřebnictví                                                                                                              50 000,-

3639 Statek                                                                                                                        95 000,-

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                                                          50 000,-

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                           600 000,-

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů                                                                                110 000,-

3724 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                                                                     550 000,-

3725 Služby v oblasti sociální péče                                                                                 200 000,-

3726 Požární ochrana                                                                                                      500 000,-

3727 Zastupitelstva obcí                                                                                                  830 000,-

6171 Činnost místní správy                                                                                           1 115 000,-

6310 Poplatky banka                                                                                                            6 000,-

6320 Pojištění                                                                                                                     50 000,-

6409 Ostatní činnosti - dopravní obslužnost                                                                    112 000,-

Výdaje celkem                                                                                                           13 794 200,-

 

Rozpočet obce Praskolesy na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce na základě zákona      č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a pravidlech hospodaření dne 26. 3. 2014. 

Rozpočet byl schválen v paragrafovém členění rozpočtové skladby jako schodkový. Schodek bude vyrovnán rezervou z minulých let.

 Rozpočet_2016_1.jpg

 Rozpočet_2016_2.jpg

 

Rozpočet_2017_1.jpg

Rozpočet_2017_2.jpg

Ve čtvrtek 11. 10. nepůjde elektřina v některých částech obce - u školky, ve středu obce, Na Rafandě - ve kterých místech to bude, poznáte podle vyvěšeného upozornění ČEZ.

 

 

PROVOZ POŠTY

Dne 11. 10. 2018 pošta uzavřena (nejde elektrika), dne 18. 10. 2018 otevřeno pouze od 8 do 11.30 hodin, odpoledne zavřeno.

 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB

v záložce obecní úřad - úřední deska 

  

ŠETŘENÍ VODOU Z VEŘEJNÉHO VODOVODU

viz. záložka obecní úřad -  úřední deska

 

ORDINACE MUDr. ŠMÍDA

11. 10., 15. 11., 13. 12. v Jitřence 

 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 

Knihovna otevřena každé úterý od 16 do 18 hodin. O prázdninách knihovna otevřena 17. 7. a 7. 8. od 16 do 17 hodin.

                        

 

KNIHA K VÝROČÍ OBCE

Kniha s názvem Praskolesy -  800 let, autora Mgr. L. Gottfrieda, je v prodeji na obecním úřadu, cena 300 Kč. 

 

 

 

starostka obce
paní Zdeňka Drábková s houslistou Pavlem Šporclem, kostel sv. Mikuláše, říjen 2008praskolesy_dulezite.jpg

 

17. 11. Mahulena, Den studentů

Zítra: Romana

 

Kontejnery na zahradní odpad

jsou umístěny ve statku čp. 1. Provozní doba: středa a sobota od 8 do 18 hodin.

Odpady za rok 2018

Poplatek za jednu osobu 600 Kč, za jednoho psa 100 Kč a za každého dalšího 100 Kč. Splatnost poplatku jednorázově do konce června. Můžete zasílat na účet obce číslo 3623131/0100. Variabilní symbol číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení.

socha sv. Prokopa, patrona obce Praskolesy

bocni2 kopie.jpg

Návštěvnost stránek

212950
praskolesy_footer.png