praskolesy_header.jpg

Vítejte na stránkách obce Praskolesy!


Svoz komunálního a tříděného odpadu

Od března bude tyto služby zajišťovat firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Svozový den komunálního odpadu je čtvrtek. V  ulicích U kostela, Na rafandě (u Mráčků), Na skále bude probíhat svoz malým svozovým autem v pátek. Byla rozšířena stanoviště na tříděný odpad. Nová sběrná místa jsou u nádraží, u školky a u bytovek.

Prosíme občany o zodpovědné třídění a udržování pořádku okolo kontejnerů! Čím lépe a více budeme třídit, tím větší bude finanční příspěvek od firmy Ekokom.

 

Zateplení Mateřšké školy Praskolesy

Od dubna budou probíhat stavební úpravy mateřské školy - výměna oken a dveří, stavební úpravy otevřených chodeb a schodiště, zateplení střechy a fasády. Na tuto akci dostala obec dotaci ze SFŽP ČR ve výši 1 700 000 Kč. Celkové náklady budou 4 000 000 Kč. Provoz mateřské školy nebude narušen, pouze bude docházet k organizačním změnám. Děkujeme za pochopení!

 

Víceúčelové hřiště

Z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy jsme požádali o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště s dětských koutkem na pozemku bývalého kluziště. Rozpočet je 5 000 000 Kč. Kdybychom byli úspěšní, dostali bychom 80 % ceny.

 

Dotace na zateplení obecního úřadu

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu - oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Podporovanými aktivitami je v tého oblasti snižování spotřeby energie zlepšením teplně technických vlastností odbodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodovorovných a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). Rada rozhodla o podání žádosti o dotaci na zateplení, výměnu střešní krytiny a výměnu oken obecního úřadu.

 

 

 

24.4. Jiří

Zítra: Marek
Koncert vokální skupiny Let´s Go!
Skupina zpívající a capella (bez nástrojů) výhradně americké spirituály zazpívá v kostele sv. Mikuláše v Praskolescíh ve čtvrtek 8. května 2014 od 17 hodin.
Odpady za rok 2014
Poplatek za jednu osobu 550 Kč, za jednoho psa 100 Kč a za každého dalšího 100 Kč. Splatnost poplatku jednorázově do konce června. Můžete zasílat na účet obce číslo 3623131/0100. Variabilní symbol číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení.

socha sv. Prokopa, patrona obce Praskolesy
bocni2 kopie.jpg

Návštěvnost stránek

073294
praskolesy_footer.png