praskolesy_header.jpg

Vítejte na stránkách obce Praskolesy!

 

 

Hurááá!!!

Dotace na výstavbu víceúčelového hřiště s dětským koutkem  

Z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy jsme již podruhé žádali o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště s dětských koutkem na pozemku bývalého kluziště. Bylo nám oznámeno, že na základě bodového hodnocení byl náš projekt schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k poskytnutí dotace v maximální výši 85 % celkových způsobilých výdajů. Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 5 511 983 Kč, dotace ve výši 4 685 185  Kč. Víceúčelové hřiště bude s umělým polyuretanovým povrchem (tenis, volejbal, basketbal, malá kopaná), bude oplocené 4 m vysokým plotem. Dětské hřiště o velikosti 10 x 24 m bude také s polyuretanovým bezpečnostním povrchem.

Budeme žádat o prodloužení harmonogramu stavby na příští rok. Původně bylo plánováno začít se stavbou už letos (zda jsme dostali dotaci jsme se měli dozvědět již v červnu). Protože rada zasedala až v polovině srpna a musíme ještě vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavba začne až v příštím roce s tím, že musí být ukončena nejpozději k 30. 6. 2014.

 

Dotace na opravu komunikace ke školce

Ministerstvo dopravy vyhovělo naší žádosti a do programu 127 21 Obnova místních komunikací po povodních zařadilo akci Praskolesy, obnova místní komunikace k MŠ. Již jsme obdrželi registarační list.Celkové náklady akce jsou 2 212 212 Kč. Z vlastních zdrojů bychom měli uhradit 331 832 Kč, ze SR a alokace EU dostaneme 1 881 380 Kč. Žádost o dotaci a všechny potřebné dokumenty jsme dávali dohromady ve velmi krátkém čase (výzva byla vyhlášena velmi krátce) a neočekávali jsme, že budeme vybráni. O to více nás těší, že nám byla podpora udělena. Podáno bylo 270 žádostí, z toho 93 úspěšných. Z okresu Beroun dotaci dostanou pouze tři žadatelé - Beroun, Svatý Jan pod Skalou a naše obec.

 

Další informace v záložce info.

 

Jednání zastupitelů obce
Poslední jednání zastupitelů obce Praskolesy v tomto volebním období se koná 22. 9. 2014 od 17.30 hodin na obecním úřadu.
 
Rybolov na koupališti
Od 18. 5. 2014 můžete rybařit na bývalém koupališti. Cena povolenky je 300 Kč na rok a 100 Kč na jeden měsíc (můžete zakoupit na OÚ). Rybaření zatím jen systémem chyť a pusť. Rybu si budete moci odnést až v příštím roce.
 
starostka obce
paní Zdeňka Drábková s houslistou Pavlem Šporclem, kostel sv. Mikuláše, říjen 2008
praskolesy_dulezite.jpg
 

20.9. Oleg

Zítra: Matouš
Odpady za rok 2014
Poplatek za jednu osobu 550 Kč, za jednoho psa 100 Kč a za každého dalšího 100 Kč. Splatnost poplatku jednorázově do konce června. Můžete zasílat na účet obce číslo 3623131/0100. Variabilní symbol číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení.

 
socha sv. Prokopa, patrona obce Praskolesy
bocni2 kopie.jpg
 

Návštěvnost stránek

080006
praskolesy_footer.png