praskolesy_header.jpg

Vítejte na stránkách obce Praskolesy!

 

 

Hurááá!!!

Dotace na výstavbu víceúčelového hřiště s dětským koutkem  

Z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy jsme již podruhé žádali o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště s dětských koutkem na pozemku bývalého kluziště. Bylo nám oznámeno, že na základě bodového hodnocení byl náš projekt schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k poskytnutí dotace v maximální výši 85 % celkových způsobilých výdajů. Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 5 511 983 Kč, dotace ve výši 4 685 185  Kč. Víceúčelové hřiště bude s umělým polyuretanovým povrchem (tenis, volejbal, basketbal, malá kopaná), bude oplocené 4 m vysokým plotem. Dětské hřiště o velikosti 10 x 24 m bude také s polyuretanovým bezpečnostním povrchem.

Budeme žádat o prodloužení harmonogramu stavby na příští rok. Původně bylo plánováno začít se stavbou už letos (zda jsme dostali dotaci jsme se měli dozvědět již v červnu). Protože rada zasedala až v polovině srpna a musíme ještě vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavba začne až v příštím roce s tím, že musí být ukončena nejpozději k 30. 6. 2014.

 

Dotace na opravu komunikace ke školce

Ministerstvo dopravy vyhovělo naší žádosti a do programu 127 21 Obnova místních komunikací po povodních zařadilo akci Praskolesy, obnova místní komunikace k MŠ. Již jsme obdrželi registarační list.Celkové náklady akce jsou 2 212 212 Kč. Z vlastních zdrojů bychom měli uhradit 331 832 Kč, ze SR a alokace EU dostaneme 1 881 380 Kč. Žádost o dotaci a všechny potřebné dokumenty jsme dávali dohromady ve velmi krátkém čase (výzva byla vyhlášena velmi krátce) a neočekávali jsme, že budeme vybráni. O to více nás těší, že nám byla podpora udělena. Podáno bylo 270 žádostí, z toho 93 úspěšných. Z okresu Beroun dotaci dostanou pouze tři žadatelé - Beroun, Svatý Jan pod Skalou a naše obec.

 

Další informace v záložce info.

 

25.10. Beáta

Zítra: Erik
Odpady za rok 2014
Poplatek za jednu osobu 550 Kč, za jednoho psa 100 Kč a za každého dalšího 100 Kč. Splatnost poplatku jednorázově do konce června. Můžete zasílat na účet obce číslo 3623131/0100. Variabilní symbol číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení.

 
socha sv. Prokopa, patrona obce Praskolesy
bocni2 kopie.jpg
 

Návštěvnost stránek

082912
praskolesy_footer.png