praskolesy_header.jpg

Vítejte na stránkách obce Praskolesy!


 

Výstava české královské koruny
Věrná kopise svatováclavské koruny (první a druhá je vystavena na pražském Hradě, třetí kopie je vystavena v Obecním domě a čtvrtá na Karlštejně), kopie svatováclavského meče, nejcennější listiny Archivu české koruny, středověké mince a další historické předměty budou vystaveny v kapli sv. Prokopa od 4. 7. do 31. 8. 2014. Od 4. 7. do 6. 7. bude kaple přístupna od 9 do 18 hodin s odborným výkladem Mgr. Libora Gottfrieda, v ostatní dny bude možné si objednat prohlídku na obecním úřadu, tel. 311 510 671 nebo u pana Františka Čápa.

Rybolov na koupališti
Od 18. 5. 2014 můžete rybařit na bývalém koupališti. Cena povolenky je 400 Kč na rok a 100 Kč na jeden měsíc (můžete zakoupit na OÚ). Rybaření zatím jen systémem chyť a pusť. Rybu si budete moci odnést až v příštím roce.
starostka obce
paní Zdeňka Drábková s houslistou Pavlem Šporclem, kostel sv. Mikuláše, říjen 2008
praskolesy_dulezite.jpg

25.7. Jakub

Zítra: Anna
Odpady za rok 2014
Poplatek za jednu osobu 550 Kč, za jednoho psa 100 Kč a za každého dalšího 100 Kč. Splatnost poplatku jednorázově do konce června. Můžete zasílat na účet obce číslo 3623131/0100. Variabilní symbol číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení.

socha sv. Prokopa, patrona obce Praskolesy
bocni2 kopie.jpg

Návštěvnost stránek

077209
praskolesy_footer.png