Vítejte na stránkách obce Praskolesy!

 

Do svých domovů nikoho nevpouštějte!

Dne 17. 4. 2015 v době od 17.38 do 17.40 hod. v obci Praskolesy využil neznámý pachatel nepozornosti obyvatele domu, v době kdy jej další muž zabavil u vrátek, vnikl bez svolení majitele do domu odemčenými dveřmi, kde se volně pohyboval, avšak nic neodcizil. Pachatel byl viděn oznamovatelem z protějšího domu, jak vychází z vchodových dveří domu. Následně oba muži přisedli ke třetímu a společně odjeli vozidlem tovární značky BMW - sedan černé barvy s německou státní poznávací značkou. Poté byli viděni u obce Chlustina, jak jedou směrem na obec Bavoryně. Podle svědků se mělo jednat o tři muže snědé pleti středního věku silnější postavy.Na základě výše uvedených poznatků varují policisté občany, aby v případě výskytu tohoto vozidla s osádkou dbali zvýšené opatrnosti, zamykali své domy při pobytu na svých pozemcích a v žádném případě nevpouštěli cizí osoby do svých obydlí. Zároveň policisté přivítají jakékoliv informace vedoucí ke ztotožnění vozidla a osádky, případně jejich pohybu na našem okrese na tel. 974 872 730 nebo na linku 158.

 

Rybářské závody dětí na koupališti
V sobotu 23. 5. 2015. Prezentace od 7.30 do 8.00 hodin. Způsob lovu: plavaná. Pořádají členové MS ČRS Praskolesy.
 
Staročeské máje
V sobotu 23. 5. 2015. Průvod obcí od 13 hodin (začínáme v Otmíčích), porážení krále na návsi v 18 hodin. Májová diskotéka od 20 hodin v Jitřence. Vstupné 100 Kč.
 
Pozvánka na jednání zastupitelů obce Praskolesy
Dne 6. 5. 2015 od 17.30 hodin v klubovně Jitřenky

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva starostky
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014
5. Zpráva o výkonu samostatné působnosti a nápravná opatření
6. Účetní závěrka za rok 2014
7. Diskuze, usnesení, závěr

 
Změna odvozu komunálního odpadu
pro lokality svážené malým autem. Odpad bude svážen ve čtvrtek (dříve v pátek).
 
Koncert D. Hůlky a L. Brabce
Kostel sv. Mikuláše v Praskolesích, neděle 31. 5. 2015 od 17 hodin. Srdečně zve Praskoleská společnost sv. Prokopa.
 
starostka obce
paní Zdeňka Drábková s houslistou Pavlem Šporclem, kostel sv. Mikuláše, říjen 2008
praskolesy_dulezite.jpg
 

25. 5. Viola

Zítra: Filip
Kontejnery na zahradní odpad ve statku již v provozu
Zahradní odpad můžete odevzdávat ve středu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin ve statku. Prosíme o vyvážení větví Na skálu (pálení čarodějnic), jestli máte tu možnost. Děkujeme.
 
Odpady za rok 2015
Poplatek za jednu osobu 550 Kč, za jednoho psa 100 Kč a za každého dalšího 100 Kč. Splatnost poplatku jednorázově do konce června. Můžete zasílat na účet obce číslo 3623131/0100. Variabilní symbol číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení.

 
socha sv. Prokopa, patrona obce Praskolesy
bocni2 kopie.jpg
 

Návštěvnost stránek

095699
praskolesy_footer.png